Band

Amadeus Lechner

Schlagzeug

geb. 1996

studiert Schlagzeug am Konservatorium Graz

Paul J. Diwiak

Bass

geb. 1993

studiert UF Musik an der Kunstuniversität Graz, UF Informatik an der TU Graz

Peter Weiss

Piano

geb. 1997

studiert in Graz

Hans Lechner

Sax

geb. 1956

selbstständiger Songwriter